Strona główna » Co może dać Twojej firmie model Open Innovation?

Co może dać Twojej firmie model Open Innovation?

Dzisiejsza gospodarka jest oparta na wiedzy, na informacjach. Sukces w biznesie zależy w dużej mierze od jej efektywnego wykorzystania. Model biznesowy Open Innovation umożliwia nieprawdopodobnie szybki obieg wiedzy i jej maksymalnie efektywne wykorzystanie w firmach.

Na czym polega ten model?

Autorem koncepcji jest Henry Chesbrough. Jest pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych teoretykiem zarządzania. Obecnie pełni funkcję dyrektora Garwood Center for Corporate Innovation przy Uniwersytecie w Berkeley. To on jest autorem opisywanej tu koncepcji. Polega ona na wymianie innowacji między podmiotami. Zazwyczaj dzieje się to na zasadzie sprzedaży licencji. W ramach modelu często budowane są sieci kontaktów uwzględniające nie tylko firmy, lecz także placówki badawcze, etc. Niemniej istotnym założeniem jest udostępnianie niewykorzystywanych we własnej firmie wynalazków.

Na równi z korporacjami

Konkurowanie z gigantami jest mniej przyjemną częścią prowadzenia małej czy średniej firmy. Giganci, w tym korporacje, mają ogromną przewagę konkurencyjną. Model Open Innovation stawia małe i średnie przedsiębiorstwa jako równych partnerów wielkich firm. Liczy się nie rozmiar podmiotu, a to, co jest w stanie dać innym. Jeśli mała firma opracuje coś interesującego, jest w stanie odnosić korzyści z modelu biznesowego Open Innovation.

Zaangażowanie konsumentów w proces przygotowania produktu lub usługi

Innowacje nie muszą powstawać w laboratoriach z inicjatywy ludzi o długiej tytulaturze naukowej. Nie, można zaangażować do tego konsumentów. Można poprosić o zgłaszanie propozycji rozwiązań. Przecież specjaliści mogą rozwinąć ogólnikowy pomysł w coś cudownego. Korzyścią tu jest nie tylko dodatkowe źródło innowacji. Dodatkowo zyskuje się wizerunkowo. Można mienić się firmą otwartą na ludzi, odpowiedzialną społecznie. Marketingowo korzyścią będzie tu aktywizacja społeczności klientów. Mogą oni zacząć głosić, że firma X jest klientocentryczna, co będzie stanowiło darmowy marketing. A przy okazji wysoce skuteczny.

Rozwój świata

Generowanie zysków nie jest jedynym motywem działania biznesu. Może być (i powinna!) nią także chęć zmiany otaczającej rzeczywistości na lepsze. Model Open Innovation sprawia, że nasza wiedza może dotrzeć do innych, którzy wykorzystają ją na ludzką korzyść.

Rozwój firmy

Wreszcie, w ramach opisywanego modelu możliwe jest kupno innowacji. Oznacza to, że jeśli nie dysponuje się stosownymi narzędziami, można kupić innowację od kogoś innego lub skorzystać z tej udostępnionej za darmo.

 

Tagi: